Na Pravni fakulteti je potekala okrogla miza o Katalonskem vprašanju

V ponedeljek, 4. decembra 2017, je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v organizaciji Študentske organizacije Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in društva PANDA potekala okrogla miza z naslovom »Mit in resnica o Katalonskem vprašanju, pravni vidiki katalonske (ne)odvisnosti«, na kateri so priznani strokovnjaki s področja ustavnega in mednarodnega prava razpravljali o vidikih katalonskega osamosvajanja.

Po uvodnem nagovoru je dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS, predstavil svoje mnenje o odzivu španskih oblasti na referendum in se opredelil do pravice katalonskega naroda do samoodločbe in opozoril na razhajanja med vlado in parlamentom glede tega vprašanja.

V nadaljevanju je svoj izjemen uvid v dogajanje v Španiji pokazal tudi Franco Juri, bivši veleposlanik Republike Slovenije v Kraljevini Španiji, in opozoril na preplet pravnega in političnega pri tej krizi, kjer se pravo uporablja kot orodje za zatiranje prizadevanj Kataloncev za neodvisnost, še posebej pa na razklanost in odziv Španije, ki je pokazala, da še ni opravila s preteklim režimom.

Tretji gost, dr. Franc Grad, je primerjal katalonsko situacijo s slovenskim osamosvajanjem, prav tako z vprašanjem Quebeca, in predstavil značilnosti federacije. V zaključku je opozoril tudi na neodzivnost Evropske komisije in držav članic EU, ki niso ne politično ne pravno ukrepale glede ravnanja španskih oblasti.

Dr. Vasilka Sancin je v svojem prispevku prav tako opozorila, da Katalonci niso izkoristili vseh pravnih poti oziroma mednarodnih mehanizmov. V nadaljevanju je predstavila mednarodnopravne pogoje za odcepitev in na primeru Kosova obravnavala vprašanje svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča, ki se je o tem izreklo, ter kriterije aplicirala na Katalonijo.

Svoj prispevek sta podala tudi študenta Tim Horvat in Ajas Midžan, ki sta predstavila ustavna izhodišča španske avtonomije in nove pristojnosti španskega ustavnega sodišča.

Posebna zahvala gre študentom, ki so se odzvali v izjemnem številu in prišli tudi z drugih fakultet. To priča o tem, da študente še kako zanimajo aktualni politični in pravni pretresi v Evropi.

Galerija