Najvišje cehovske nagrade v roke pravnikov s PF UL

Letošnji prejemniki nagrad Zveze društev pravnikov Slovenije, ki je krovna organizacija pravniških društev v Sloveniji, so vsi alumni Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, tri od štirih nagrad pa so prejeli prav zaposleni ali nekdanji zaposleni te fakultete. Priznanje za življenjsko delo je tako dobil zasl. prof. ddr. Janez Kranjc, priznanje za pravnika leta so prejeli izr. prof. dr. Katja Filipčič, prof. dr. Damjan Korošec in as. Boštjan Koritnik, priznanje mladi pravnici je dobila as. dr. Bruna Žuber, priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih pa dr. Mitja Grbec.

O podelitvi priznanj je Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije odločal na dveh korespondenčnih sejah, njegovi člani pa so soglasno odločili o letošnjih nagrajencih. Nagrade je predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije zasl. prof. dr. Lojze Ude podelil na že 45. Dnevih slovenskih pravnikov, ki so potekali od 10. do 12. oktobra 2019 v Portorožu. Priznanje za življenjsko delo se podeli za izredni in dolgotrajnejši prispevek k pravni znanosti, pravni kulturi, pravni teoriji ali pravni praksi. Kot izhaja iz obrazložitve nagrade, jo je dr. Janez Kranjc prejel zaradi njegovega »izjemnega prispevka slovenski pravni znanosti in razvoju pravniške etike ter nepreglednih generacij pravnikov, ki jim je nadvse uspešno prenašal svoj žar in ljubezen do prava«.

Priznanje za najvidnejši dosežek – priznanje pravnik leta – se podeli za izreden prispevek k pravni znanosti, pravni kulturi, pravni teoriji ali pravni praksi v minulem letu. Priznanje se podeli za javnosti dostopno delo, ki je lahko v obliki članka, knjige, naloge, sodbe in podobno, če izvirno obravnava ali rešuje pravne probleme. Letošnje priznanje je bilo prvič v zgodovini podeljeno treh osebam, in sicer zaradi vloge dr. Damjana Korošca, dr. Katje Filipčič in Boštjana Koritnika pri raziskovalno-založniškem projektu komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), tj. zaradi »pomena tega projekta ne le za kazenskopravno, temveč tudi pravno znanost, ter zaradi inovativnega in celovitega interdisciplinarnega pristopa vseh treh glavnih akterjev.« Kot so povedali nagrajenci, je to nagrada 47 avtorjev in 53 drugih sodelujočih – tudi 33 strokovnih pomočnikov iz vrst študentov PF – pri tem kar 5 let trajajočem projektu PF in Uradnega lista Republike Slovenije.

Priznanje mlademu pravniku se podeli za najvidnejši dosežek v minulem letu za izjemne dosežke, kot so doktorat, magisterij in drugi pomembni dosežki. Dr. Bruni Žuber je bilo podeljeno zaradi njenega izredno poglobljenega in širše odmevnega raziskovalnega dela ter uspešnega prenašanja znanj tako študentom kot v praktično uporabo.

Priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih se podeli za večletno uspešno delo v organih Zveze ali njenih članih. Dr. Mitja Grbec jo je prejel za promocijo in organizacijo Jadranske konference društev za pomorsko pravo ter s tem dodatno uveljavitev Društva za pomorsko pravo Slovenije tudi zunaj slovenskih meja.Foto 1: Letošnji nagrajenci Zveze društev pravnikov Slovenije in njen predsednik prof. dr. Lojze Ude (z leve proti desni: Boštjan Koritnik, Bruna Žuber, Lojze Ude, Janez Kranjc, Katja Filipčič, Damjan Korošec, Mitja Grbec)
Foto 2: Prejemniki priznanja pravnik leta (z leve proti desni: Katja Filipčič, Boštjan Koritnik, Damjan Korošec)
Foto 3: Nagrajenci 

Foto: Anja Tavčar

Galerija