Nove doktorice in doktorji znanosti Pravne fakultete

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je 16. novembra 2020 promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti Pravne fakultete:

dr. Lovro Jurgec
Pravna fakulteta

kratka predstavitev raziskovalnega dela
naslov doktorske disertacije: Pravna ureditev investicijskih skladov in družb za upravljanje
mentor: prof. dr. Miha Juhart
somentor: doc. dr. Gregor Dugar

dr. Kristina Lipovec
Pravna fakulteta

kratka predstavitev raziskovalnega dela

naslov doktorske disertacije: Ustavna procesna jamstva v civilnem izvršilnem postopku
mentor: prof. dr. Aleš Galič

dr. Katja Simončič
Pravna fakulteta

kratka predstavitev raziskovalnega dela

naslov doktorske disertacije: Kriminološka obravnava družbene škode na primeru potrošništva v oblačilni industriji
mentor: izr. prof. dr. Aleš Završnik

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115