Obvestilo o prostih vpisnih mestih po končanem prvem prijavnem roku - izredni študij prava

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da je v drugem prijavnem roku na izrednem študiju prava še nekaj prostih vpisnih mest.

Cena šolnine za oba semestra 1. letnika univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2013/14 znaša 1.948,00 EUR in se lahko poravna v štirih enakih zaporednih mesečnih obrokih.

Drugi prijavni rok je odprt od 22. do 29. avgusta 2013.

V drugem roku se na prosta mesta lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem letu 2013/2014, ne glede na to, ali so že bili sprejeti v enega od v prvi prijavi izbranih študijskih programov. Obrazec 'Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2013/2014' je dostopen na spletni strani prijavno-informacijske službe UL . Na omenjeni spletni strani bodo 21. avgusta 2013 na voljo natančnejši podatki o številu prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok.

Kandidati, ki se želijo prijaviti na študijski program Pravo, ki ga izvaja Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, lahko obrazec druge prijave oddajo elektronsko (preko spletne strani: www.vpis.uni-lj.si) ali pa omenjeni obrazec najkasneje do 29. avgusta 2013 s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov:

Visokošolska prijavno-informacijska služba
Univerza v Ljubljani
p.p. 524
1001 Ljubljana

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115