Odlična uvrstitev ekipe Pravne fakultete na tekmovanju Concours René Cassin

Med 24. in 26 marcem 2021 je potekalo že 37. tekmovanje Concours Européen des Droits de l'Homme René Cassin. Ekipa Pravne fakultete, ki so jo sestavljale študentke Tjaša MučičLara Koselj in Patricia Karlatec, je pod mentorstvom as. Filipa Dougana v hudi konkurenci več kot 80 (pretežno francoskih) ekip osvojila odlično 14. mesto

Pri pripravah na tekmovanje so sodelovali tudi izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl in nekdanji tekmovalci Katarina Emeršič PolićTim Horvat in Lena Kevorkijan. Za izdatno pomoč in podporo se jim člani ekipe najlepše zahvaljujemo! 

Na ustnem delu tekmovanja, ki je letos potekal na platformi ZOOM, so se tekmovalke kot predstavnice pritožnikov pomerile z ekipama z Univerze v Saint-Étiennu in Univerze v Fribourgu. S strani ocenjevalcev so bile po koncu deležne še posebne pohvale, saj so nastopile proti ekipama, katerih materni jezik je francoščina. Kljub temu so s svojim nastopom dokazale, da so tako vsebinsko kot jezikovno odlično pripravljene, na kar kaže tudi končna uvrstitev.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115