Odprta je prijava na Študijski program za izpopolnjevanje SPECIALIZACIJA ZNANJ S PODROČJA PRAVA

RAZPIS

 Študijski program za izpopolnjevanje

SPECIALIZACIJA ZNANJ S PODROČJA PRAVA,

v sodelovanju z

Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Odvetniško zbornico Slovenije in Odvetniško akademijo OZS

V študijskem letu 2018/2019 razpisuje Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani specializacijo znanj v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Odvetniško zbornico Slovenije in Odvetniško akademijo OZS z naslednjih področij:

  1.      Civilno pravo
  2.      Gospodarsko pravo
  3.      Evropsko pravo
  4.      Nomotehnika
  5.      Ustavno pravo
  6.      Kriminologija
  7.      Delovno pravo in pravo socialne varnosti
  8.      Mednarodno pravo
  9.      Razvoj prava v evropski tradiciji
10.     Ekonomska analiza prava

Predmetniki vseh modulov so dostopni na spletni strani Pravne fakultete.

Prijava: od 19. 12. 2018 do 15. 2. 2019.
Kandidati za vpis v razpisane module se prijavijo preko elektronske vloge na spletnem naslovu: https://vispf.uni-lj.si/razpis_vnos_0_pi.asp
Vpis bo potekal od 20. 12. 2018 do 20. 2. 2019. Kandidati, ki se prijavijo prej, imajo ob morebitni omejitvi števila vpisanih slušateljev prednost.

Šolnina: 1.600 evrov.
Kandidatom, ki so bili vpisani na znanstveni magistrski študij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, vendar študija niso dokončali, se pri plačilu šolnine za program izpopolnjevanja šolnina zniža, in sicer:

  • za 50 odstotkov tistim, ki so bili vpisani od leta 1991 in so poravnali celotno šolnino;
  • za 25 odstotkov tistim, ki so bili prvič vpisani od leta 1991 do vključno leta 2001 in so poravnali 2/3 zneska šolnine.

Vpisni pogoji:
V program Specializacija znanj s področja prava se lahko vpiše, kdor je zaključil:
a) magistrski študijski program pravo (bolonjski program);
b) magistrski študijski program (bolonjski program) s pravu sorodnih področij (na primer ekonomija, družbene vede, sociologija, uprava), pod pogojem, da je v okviru dosedanjega študija ali delovnih izkušenj pridobil temeljna znanja s področja modula, na katerega se želi vpisati. O tem odloča katedra, ki modul izvaja;
c) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja prava, sprejet pred 11. 6. 2004 (predbolonjski program);
d) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 (predbolonjski program), s pravu sorodnega področja (na primer ekonomija, družbene vede, sociologija, uprava), pod pogojem, da je v okviru dosedanjega študija ali delovnih izkušenj pridobil temeljna znanja s področja modula, na katerega se želi vpisati. O tem odloča katedra, ki modul izvaja. 

Število vpisnih mest: 25 na vsak modul.
Če bo na modul vpisanih manj kot 10 študentov, bodo namesto predavanj izvedene individualne konzultacije.

Trajanje programa: Vsak modul obsega med 80 in 90 ur predavanj in seminarjev.
Predavanja bodo organizirana v poletnem semestru študijskega leta 2018/2019 (marec – junij 2019) ob petkih popoldan in sobotah dopoldan v prostorih Pravne fakultete, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

Zaključek študija:
Za zaključek usposabljanja je potrebna izdelava zaključnega dela. Študijski program za izpopolnjevanje ni program za pridobitev izobrazbe in ne daje strokovnega oziroma znanstvenega naslova. Udeleženci dobijo potrdilo o opravljenem programu izpopolnjevanja z navedbo področja prava, ki je ime modula.

Dodatne informacije:
Meta Pfeifer
Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
Poljanski nasip 2, Ljubljana
E-pošta: meta.pfeifer@pf.uni-lj.si
Tel.: + 386 (0)1 4203 121