Okrogla miza: »Tajni predpisi včeraj, danes in jutri«

Na pobudo dr. Lovra Šturma in v sodelovanju z Inštitutom za ustavno ureditev in človekove pravice sklicujem okroglo mizo na temo »Tajni predpisi včeraj, danes in jutri« na kateri bodo sodelovali profesorji dr. Lovro Šturm, dr. Ivan Kristan, dr. Rajko Pirnat, dr. Tone Jerovšek in dr. Ciril Ribičič.
Okrogla miza bo na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, senatna soba (pritličje levo), v sredo, 18. januarja, ob 17. uri.

Prijazno vabljeni!

dr. Ciril Ribičič