Panel o Svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča o Skladnosti enostranske razglasitve neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom z dne 22. julija 2010

Spoštovani,

dne 10. novembra 2010 ob 17.00 uri (senatna soba Pravne fakultete v Ljubljani) Vas vabimo na panel o Svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča o Skladnosti enostranske razglasitve neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom z dne 22. julija 2010, ki ga organizira Društvo za mednarodno pravo za Slovenijo. V panelu bodo s predstvitvijo svojih pogledov, ki jim bo sledila razprava, sodelovali:

  • sodnik Ustavnega sodišča RS in član Komisije ZN za mednarodno pravo prof. dr. Ernest Petrič,
  • ustavni sodnik nekdanjega Zveznega Ustavnega soišča SFRJ in prvi predsednik Državnega sveta RS, zasl. prof. dr. Ivan Kristan,
  • vodja Projektne enote za pripravo zagovora pred Arbitražnim sdiščem, Kabinet ministra, Ministrstva za zunanje zadeve mag. Simona Drenik in
  • članica Katedre za mednarodno pravo Pravne fakultete v Ljubljani, as. dr. Vasilka Sancin
Vljudno vabljeni!
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115