PCT pogoj za vstop na fakulteto

Skladno z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu morajo pogoje prebolevnosti, cepljenosti in testiranja izkazovati vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

V skladu z navedenim odlokom je vstop v prostore Pravne fakultete Univerze v Ljubljani dovoljen le osebam, ki izpolnjujejo pogoje prebolevnosti, cepljenosti oz. testiranja (PCT pogoji).

Odlok velja od 23. avgusta 2021 do vključno 29. avgusta 2021. 

Zahvaljujemo se za razumevanje.

S spoštovanjem

Vodstvo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

____________________________________________________________________________________

ODLOK o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021132.pdf

 

URADNI LIST RS, Št. 132, Ljubljana, petek, 20. 8. 2021

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115