Pedagoški inštitut, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Mirovni inštitut vas vabijo na znanstveni simpozij 12. januarja 2016

Pedagoški inštitut, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Mirovni inštitut vas vabijo na znanstveni simpozij
 
>>>>> KAKO MISLITI 'BEGUNSKO KRIZO' <<<<<
 
v torek, 12. januarja 2016, od 9.00 do 16:45 v atriju ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana)
 
Kratek opis:
 
T.i. 'begunska kriza' je bila eden od najpomembnejših dogodkov v Evropi, ki so zaznamovali leto 2015, saj je - v vsej svoji neposrednosti - postavila pod vprašaj nekatere izmed skupnih temeljev migracijske in azilne politike  EU (npr. Schengenski sporazum, Dublinsko uredbo itn.). Napovedani ukrepi posameznih evropskih držav, npr. zaostritev azilne politike kot tudi sovražni govor različnih populističnih gibanj, so indikator naraščajoče nestrpnosti in ksenofobije.
 
Glede na izkušnje iz 90-ih let prejšnjega stoletja, ko je zaradi konfliktov na območju nekdanje Jugoslavije v Slovenijo prišlo veliko število beguncev, je nepripravljenost politike na sedanje množične migracijske premike toliko bolj zaskrbljujoča. Hkrati je neustreznost njenega odziva s postavitvijo t.i. 'tehničnih ovir' naletela na kritično reakcijo tako strokovne javnosti, lokalnega prebivalstva na obeh straneh meje kot tudi civilne družbe nasploh ter tako postala še en del problema in ne rešitve. Tudi zato je 'begunska kriza' v ospredje znova postavila nekatera izmed 'klasičnih' vprašanj s širšega vsebinskega področja migracij ter varovanja človekovih pravic nasploh, kot tudi vprašanja, ki so bila vse do sedaj v veliki meri zanemarjena ali celo spregledana.
 
Znanstveni simpozij Kako misliti 'begunsko krizo', katerega namen je poglobiti razumevanje migracij in begunstva, ima namen predstaviti različne razsežnosti tega družbenega fenomena z vidika sociološke, pravne, ekonomske, filozofske, kriminološke, zgodovinske, geografske in edukacijske stroke. Na simpoziju bo svoje prispevke predstavilo 13 referentov in referentk, ki jim bo sledila diskusija z udeleženci in udeleženkami. Program simpozija je v priponki.
 
Simpozij bo potekal v slovenskem jeziku. Med odmori bodo na voljo napitki in prigrizki. Zaradi lažje organizacije vas vljudno naprošamo za predhodno prijavo v spletni obrazec najkasneje do petka, 8. januarja, do 12.00.
 
Vljudno vabljeni!