Pevke, pevci in zborovodja pevskega zbora Pravne fakultete - PEGIUS Vas vabijo na letni koncert

Vljudno vabljeni na letni koncert pevskega zbora Pravne fakultete v Ljubljani - PEGIUS, ki bo v sredo, 6. aprila 2011, ob 18.00 v rdeči predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani. 

Veseli bomo, če se boste udeležili našega koncerta. 

Lepo pozdravljeni, 

Pevke in pevci ter zborovodja pevskega zbora PEGIUS

Kratka predstavitev pevskega zbora: 

PEGIUS - Pevski zbor Pravne fakultete v Ljubljani

V študijskem letu 2006/2007 je bil na pobudo Študentske organizacije Pravne fakultete v Ljubljani ŠOPF ustanovljen pevski zbor Pravne fakultete v Ljubljani. Pri ustanovitvi pevskega zbora je sodeloval prof. dr. Janez Kranjc, ki se mu najlepše zahvaljujemo za vso njegovo pomoč in podporo. Za organizacijski vidik delovanja pevskega zbora je že od vsega začetka odgovorna Irena Kordež. Pevski zbor je v študijskem letu 2007/2008 pričel z rednimi vajami in se ob Dnevu kulture Pravne fakultete, 19. decembra 2007, prvič predstavil profesorjem in študentom Pravne fakultete v Ljubljani. Pevski zbor je bil ustanovljen z namenom druženja in povezovanja ljudi iz pravne stroke na področju kulture ter dvigovanja splošne kulturne ravni med študenti Pravne fakultete v Ljubljani. Pevski zbor je v nekaj letih svojega delovanja prerasel v tradicionalno obliko kulturnega udejstvovanja študentov na fakulteti in bo tudi v bodoče preko delovanja na področju glasbe združeval pravnike vseh generacij. Umetniško vodstvo je ob ustanovitvi pevskega zbora prevzel Miro Kokol, ki je priznan zborovodja z veliko izkušnjami in znanjem na področju zborovske glasbe. Miro Kokol je vodil številne mladinske in odrasle pevske zbore in je avtor znane zbirke pesmi "Prek sveta odmeva pesem", v kateri so zbrani ljudski in umetni napevi najrazličnejših dežel. Miro Kokol je vodil pevski zbor Pravne fakultete v Ljubljani dve leti in pol. V letu 2009 je umetniško vodstvo prevzela Tadeja Lapajne, študentka četrtega letnika Akademije za glasbo v Ljubljani, smer Glasbena pedagogika. S svojim temperamentom in dobro voljo, vzpodbuja pevke in pevce k lastnemu muziciranju in lepemu interpretiranju glasbe. V študijskem letu 2010/2011 se je pevskemu zboru pridružila še zborovodkinja Ana Leban, prav tako študentka Akademije za glasbo v Ljubljani, ki vodi pevski zbor v času odsotnosti Tadeje Lapajne. Izbor skladb, ki jih izvaja pevski zbor, je zanimiv in raznolik. Pevke in pevci si skupaj z zborovodjo prizadevajo, da bi v prijetnem vzdušju dosegli čim višji nivo izvajanja skladb ter uživali v petju in druženju. Pevski zbor šteje trenutno 30 pevk in pevcev in nastopa na prireditvah v okviru Pravne fakultete ter predstavlja fakulteto navzven. Pevski zbor sestavljajo v največji meri študentke in študenti prava oziroma diplomantke in diplomanti Pravne fakultete v Ljubljani, nekaj članov zbora pa prihaja tudi z drugih fakultet. Poleg vaj in nastopov se v okviru delovanja pevskega zbora odvijajo tudi različne družabne aktivnosti. Pevski zbor je v študijskem letu 2009/2010 nastopil na kulturnem večeru ob 90. obletnici Pravne fakultete, ki so ga organizirali študentke in študenti Pravne fakultete ter na slavnostni akademiji ob 90. obletnici Pravne fakultete v Unionski dvorani v Ljubljani, v organizaciji fakultete. Pevski zbor sodeluje tudi na podelitvah diplom diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete v Ljubljani.

http://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/pevski-zbor/

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115