Podelitev listin znanstvenega magisterija

Diplomanti znanstvenega magisterija so na sedežu Pravne fakultete v Ljubljani, na svečani podelitvi listin 16. februarja 2017, prejeli listine o zaključku študija. Novim magistrom je listine podelil dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Miha Juhart, magistrom pa je čestitala tudi prodekanja za kakovost, prof. dr. Vasilka Sancin.