Podelitev potrdil tutorjem za študijsko leto 2017/18


22. novembra 2018 smo na sprejemu v Klubu pravnikov slavnostno podelili potrdila študentom, ki so v študijskem letu 2017/18 prizadevno opravljali delo tutorjev. Potrdilo si je prislužilo 38 predmetnih tutorjev, ena uvajalna tutorka in 14 tutorjev za tuje študente; potrdili za uspešno koordiniranje dela tutorjev pa sta prejeli dve študentki (seznam lahko vidite v pripeti datoteki).

Pred podelitvijo je študente nagovorila prodekanja, izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl. Slednja se je hkrati za večletno delo v fakultetni komisiji za tutorstvo zahvalila tudi izr. prof. dr. Marku Kambiču (dosedanjemu predsedniku komisije) in ge. Darji Rabzelj. Njuni vlogi bosta odslej opravljala doc. dr. Aleš Novak (novi predsednik komisije) in ga Milena Kastelic.

Podelitvi je sledilo še kratko neformalno druženje vseh prisotnih.