Podpis sporazuma o sodelovanju z Univerzo Bedër iz Tirane

V petek, 12. junija 2015, so Pravno fakulteto v Ljubljani obiskali predstavniki “Hëna e Plotë” (Bedër) University iz Tirane (Albanija) in ob tej priložnosti sta dekana obeh institucij, prof. dr. Miha Juhart in prof. dr. Ayhan Tekines, tudi podpisala sporazum o mednarodnem sodelovanju. Namen sporazuma je spodbuditi medsebojne izmenjave študentov in zaposlenih ter vzpostaviti institucionalno sodelovanje tudi na drugih področjih (raziskovalno delo, organizacija konferenc ali simpozijev, itd).