Poslovil se je dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča Evropske unije in nekdanji profesor, prodekan in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Sporočamo žalostno novico, da nas je nepričakovano zapustil dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča Evropske unije in nekdanji profesor, prodekan in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Dr. Marko Ilešič je bil rojen leta 1947 v Ljubljani. Leta 1970 je diplomiral in leta 1984 doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Svoje znanje primerjalnega prava je poglobil v okviru programov specializacije, ki sta ju organizirali Université de Strasbourg (univerza v Strasbourgu, Francija) in Universidade de Coimbra (univerza v Coimbri, Portugalska), na katerih je diplomiral v letih 1978 in 1980. 

Pred nastopom funkcije sodnika na Sodišču Evropske unije v Luxembourgu je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot izredni profesor poučeval civilno, gospodarsko in mednarodno zasebno pravo. Poleg tega je imel aktivno vlogo pri vodenju Pravne fakultete UL, saj je bil med letoma 1995 in 2001 prodekan in med letoma 2001 in 2004 dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Kot soavtor je sodeloval pri nastanku komentarjev nekaterih ključnih zakonov, kot so na primer Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o varstvu konkurence, Zakon o mednarodnem zasebnem pravu idr. Sodeloval je tudi pri oblikovanju Obligacijskega zakonika. Slovel je kot odličen in cenjen predavatelj ter ugleden in spoštovan pravni strokovnjak.   

V svoji karieri, tako v nekdanji skupni državi Jugoslaviji kot v Sloveniji, je opravljal tudi različne funkcije na delovnem sodišču in na različnih arbitražnih sodiščih. Bil je arbiter pri Mednarodni trgovinski zbornici v Parizu. Leta 1993 je bil izvoljen za predsednika Zveze društev pravnikov Slovenije. To funkcijo je opravljal do leta 2005. 

Zaradi izrazitega zanimanja za športno pravo in še posebej nogomet je dr. Marko Ilešič, med drugim, predsedoval tudi Nogometni zvezi Jugoslavije in Nogometni zvezi Slovenije ter bil član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije. Poleg tega je sodeloval kot sodnik na pritožbenem razsodišču Evropske nogometne zveze (UEFA) in na pritožbenem razsodišču Mednarodne nogometne zveze (FIFA). 

Dr. Marko Ilešič je bil sodnik na Sodišču Evropske unije v Luxembourgu od leta 2004 dalje. V tem času je bil tudi predsednik njegovega drugega senata. Njegova bogata, dolgoletna kariera na sodišču, katerega bistvena naloga je spoštovanje vladavine prava v Evropski uniji skozi razlago in presojo veljavnosti aktov, izkazuje njegov neizmeren doprinos k pravni misli (teoriji in sodni praksi), pa tudi h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu. Kot sodnik z najdaljšim stažem na sodišču iz držav članic, ki so postale članice Evropske unije v letu 2004 ali kasneje, je bil izjemno spoštovan in uveljavljen tako v domačem, kot tudi v mednarodnem pravnem okolju.

Po odhodu s Pravne fakultete na ugledno službovanje v tujino je dr. Marko Ilešič ohranjal tesen stik s slednjo ter s svojim delovanjem in visokim osebnim in strokovnim ugledom prispeval tudi h krepitvi ugleda svoje almae mater. Fakultetnim pedagogom in študentom je bil vedno na voljo kot gostujoči predavatelj, sodnik na študentskih tekmovanjih ali kot gostitelj ob obiskih v Luksemburgu. Bil je tudi pobudnik in soorganizator obiskov pedagogov in študentov na Sodišču Evropske unije v Luxembourgu. Študente in sodelavce Pravne fakultete je vedno spodbujal k širjenju obzorij in k različnim oblikam delovanja v Evropski uniji in na njegovem sodišču.

Dr. Marko Ilešič je bil za vse nas vzornik, ki je s svojo odprtostjo, svetovljanskim duhom ter izjemnim občutkom za pravno razmišljanje dokazoval, da je ob kvalitetni izobrazbi in z veliko truda mogoče doseči tudi najvišje zastavljene strokovne in karierne cilje.  Z dolgoletnim opravljanjem številnih pomembnih aktivnosti, ne le v pravnem, ampak tudi širšem družbenem okolju, doma in v tujini, je dr. Marko Ilešič pokazal, da ni pomembno zgolj to, da si dober strokovnjak, poznavalec svojega področja poklicnega udejstvovanja, ampak tudi v širša družbena dogajanja aktivno vpet intelektualec. S svojo širino, razgledanostjo in iskrivostjo je pokazal, da je pomembno, da smo kritični opazovalci in tudi komentatorji družbenega dogajanja, vendar pa moramo v prvi vrsti ostati po duši in iskrenem prepričanju humanisti. Zaradi vsega navedenega je dr. Marko Ilešič bil in ostaja še naprej naš navdih, ostal nam bo v trajnem spominu.

Sodelavci in sodelavke Pravne fakultete Univerze v Ljubljane svojcem dr. Marka Ilešiča izrekamo iskreno sožalje.
Galerija