Posvet "Canis Lupus - pravni vidiki varstva volkov v Sloveniji"

VLJUDNO VABLJENI NA POSVET 

 CANIS LUPUS 

PRAVNI VIDIKI VARSTVA VOLKOV V SLOVENIJI, 

ki bo potekal v torek, 21. maja 2013 

 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (seminar 5)  

s pričetkom ob 17:00 uri.

Na posvetu bodo udeleženci Okoljske pravne klinike, ki je začela z delovanjem v študijskem letu 2012/2013, kot pilotna pravna klinika v sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij (PIC), Katedro za mednarodno pravo in Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani predstavili rezultate svojega dela in opozorili na perečo problematiko ustreznosti pravne zaščite volkov v Sloveniji.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115