Pravna fakulteta najboljša v mednarodnem pravu vesolja

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki jo sestavljajo študentki tekmovalki Katja Grünfeld in Iva Ramuš Cvetkovič, študent Rok Kljajič kot coach ter mentorica izr. prof. dr. Vasilka Sancin, je 24. oktobra 2019, v Washingtonu D.C. (ZDA) na sedežu Ameriške vesoljske agencije (NASA) v izjemnem nastopu pred aktualnimi sodniki Meddržavnega sodišča v Haagu osvojila 1. mesto v svetovnem finalu mednarodnega tekmovanja Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je tako postala svetovni prvak v mednarodnem pravu vesolja! 

Na svetovnem finalu, ki je potekalo v okviru 70. Mednarodnega astronavtičnega kongresa, med 21. in 25. oktobrom 2019 v Washingtonu, so se pomerile zmagovalne ekipe iz Azije, Severne Amerike, Afrike in Evrope. V finalnem delu se je ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: PF UL) pomerila z ekipo Univerze Calabarja, Nigerija, in prepričljivo zmagala, s čimer je združila naslova evropskih in svetovnih prvakov. Ekipa PF UL je namreč v predhodnih krogih tekmovanja, maja 2019, premagala vse tekmece in se v finalu Evropskega dela tekmovanja pomerila z ekipo Pravne fakultete Univerze na Dunaju, z zmago pa je takrat osvojila naslov evropskih prvakov, 

Manfred Lachs Space Law Moot Court je tekmovanje v poznavanju prava vesolja in mednarodnega javnega prava v organizaciji Mednarodnega inštituta za pravo vesolja (International Institute of Space Law) in Evropskega centra za pravo vesolja (European Centre for Space Law). Sprva se ekipe pomerijo na regionalni ravni, in sicer v Evropi, Avstraliji, Aziji, Ameriki in Afriki. Zmagovalne ekipe regionalnih delov tekmovanja nato nastopijo v finalu pred sodniki Meddržavnega sodišča v Haagu, kjer je najboljša ekipa razglašena za zmagovalko svetovnega kroga Manfred Lachs Moot Court tekmovanja.

Tekmovanje je zamišljeno kot simulacija postopka pred Meddržavnim sodiščem v Haagu in je sestavljeno iz dveh delov, pisnega in ustnega. Na začetku mora posamezna ekipa pripraviti dva pisna memoranduma, enega za tožečo in enega za toženo stranko, v teh pisnih izdelkih pa ekipe pravno in dejansko argumentirajo posamezne zahtevke, ki so jih stranke naslovile na Meddržavno sodišče v zvezi s hipotetičnim primerom. Po predložitvi obeh memorandumov se ekipe pripravljajo na ustni zagovor, ki poteka vsako leto v drugi državi, le zmagovalna ekipa pa se vrsti v veliko finale, kjer se pomeri z zmagovalci preostalih treh regij.

Avtor fotografij: Dikaios Pang

Galerija