Predavanje: izr. prof. dr. Vladimir Simič "Linhartovi slovenski komediji kot pravnozgodovinski vir"

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja vljudno vabi na javno predavanje

Linhartovi slovenski komediji kot pravnozgodovinski vir

Ker so se ljudje sposobni spreti glede vsega in ker je pravo veda o sporih, ne preseneča, da pravnik, še posebej pravni zgodovinar, v književnosti zlahka najde tudi kaj, kar je povezano s pravom. V Linhartovi veseloigri Županova Micka je uprizorjeno sestavljanje ženitovanjskega pisma (poročne pogodbe), pri čemer se seznanimo z dejansko izvedbo te listine in njeno vsebino. Ker je Mickin oče župan, izvemo še nekaj o udeležencih tovrstnega postopka. Ta veseli dan ali Matiček se ženi pa vsebuje prizor z izvrševanjem sodne oblasti: ker sodi baron osebno, je to izjemna ponazoritev izvajanja patrimonialne oblasti v dobi, ko so se že pripravljali, da jo odpravijo. Drugače je zanimiv prizor, v katerem se graščinski uradniki pogovarjajo o kresijah, saj nam pokaže, kako so te enote delovale in kako so jih dojemali. Prizor je posebej dragocen, ker ga v Beaumarchaisevi izvirni komediji sploh ni in kaže Linhartovo perspektivo.

Dr. Vladimir Simič je upokojeni profesor pravne zgodovine, ki je predaval na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Splošno pravno zgodovino je predaval tako, da je teme v največji mogoči meri osvetljeval tudi s slovenskimi primeri. Ožja področja njegovega raziskovanja so bila družinsko pravo s poudarkom na družinskih zadrugah, srednjeveško mestno pravo, pravo stare Grčije, razvoj pravice do združevanja in pravne ureditve človekovih pravic sploh.

Predavanje bo v torek, 17. oktobra 2017, ob 10.30 v Mali dvorani Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Vabljeni!

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115