Predstavitev fakultete na informativnem dnevu za bodoče študente

V petek, 9. februarja, in v soboto, 10. februarja, smo na Pravni fakulteti v Ljubljani pripravili tri  predstavitve v okviru informativnega dneva za bodoče študente. Dekan, prof. dr. Miha Juhart, in prodekanja, prof. dr. Katja Filipčič, sta skupaj s sodelavci iz referata za študentske zadeve in knjižnice ter s pomočjo predstavnikov študentov podrobno predstavila univerzitetni študijski program Pravo - 1. stopnje, potek študija in številne obštudijske dejavnosti.

Njihova predstavitev je na voljo TUKAJ.

Prid'te na ta PRAVO