Predstavitev fakultete na informativnem dnevu za bodoče študente

V petek, 14. februarja, in v soboto, 15. februarja, smo na Pravni fakulteti v Ljubljani pripravili tri  predstavitve v okviru informativnega dneva za bodoče študente. Prodekanji, izr. prof. dr. Katja Filipčič in  izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, ter prodekan izr. prof. dr. Primož Gorkič so skupaj s sodelavci iz referata za študentske zadeve in knjižnice ter s pomočjo predstavnikov študentov (Študentski svet, Panda, udeleženci Pravnih klinik, Erazmus izmenjave, mednarodnih tekmovanj, raziskovalnih del) podrobno predstavili univerzitetni študijski program Pravo - 1. stopnje, potek študija in številne obštudijske dejavnosti. Njihova predstavitev je na voljo TUKAJ.

Prid'te na ta PRAVO

 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115