Predstavitev izbirnih predmetov 2., 3., in 4. letnika

Predstavitev izbirnih predmetov za 2. letnik PF

(zlata predavalnica)

 

TOREK, 2. oktober 2012 

16.00            Volilno in parlamentarno pravo, prof. dr. Franc Grad
16.20            Izvršilno kazensko pravo, prof. dr. Matjaž Ambrož
16.40            Kriminalistika, doc. dr. Primož Gorkič
17.00            Civilno medicinsko pravo, prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
17.20            Mednarodno in evropsko delovno pravo, prof. dr. Polonca Končar
17.40            Izbrana poglavja iz zgodovine kazenskega prava, prof. dr. Marko Kambič
18.00            Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij, prof. dr. Janez Kranjc,
                    prof. dr. Vladimir Simič
18.20            Nemška pravna terminologija, prof. dr. Janez Kranjc
18.40            Statistične metode družboslovnega raziskovanja, prof. dr. Jože Mencinger
19.00            Angleška pravna terminologija, Robert Turk, dipl. prav.
19.20            Italijanska pravna terminologija, Sandro Paolucci, univ. dipl. prav.

PETEK, 5. oktober 2012
 

13.00            Evropsko pravo človekovih pravic, prof. dr. Ciril Ribičič

Predstavitev izbirnih predmetov za 3. letnik PF

(zlata predavalnica)

 
TOREK, 2. oktober 2012 

15:40            Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi, prof. dr. Franjo Štiblar
16.00            Volilno in parlamentarno pravo, prof. dr. Franc Grad
16.20            Izvršilno kazensko pravo, prof. dr. Matjaž Ambrož
16.40            Kriminalistika, doc. dr. Primož Gorkič
17.00            Civilno medicinsko pravo, prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
17.20            Mednarodno in evropsko delovno pravo, prof. dr. Polonca Končar
17.40            Izbrana poglavja iz zgodovine kazenskega prava, prof. dr. Marko Kambič
18.00            Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij, prof. dr. Janez Kranjc, prof dr. Simič
18.20            Nemška pravna terminologija, prof. dr. Janez Kranjc
18.40            Statistične metode družboslovnega raziskovanja, prof. dr. Jože Mencinger
19.00            Angleška pravna terminologija, Robert Turk, dipl. prav.
19.20            Italijanska pravna terminologija, Sandro Paolucci, univ. dipl. prav.

    

SREDA, 3. oktober 2012 

          
16.20           Evropsko zasebno pravo, prof. dr. Možina Damjan
16.40           Pravo intelektualne lastnine, doc. dr. Klemen Podobnik
17.00           Nomotehnika,  prof. dr. Albin Igličar
17.20           Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov, doc. dr. Luka Tičar
17.40           Insolvenčno pravo, prof. dr. Ude Lojze      
18.20           Uvod v primerjalno pravo, prof. dr. Miro Cerar

 PETEK, 5. oktober 2012 

13.00         Evropsko pravo človekovih pravic, prof. dr. Ciril Ribičič

Predstavitev izbirnih predmetov 4. letnika PF

(zlata predavalnica)

TOREK, 2. oktober 2012 

15:40            Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi, prof. dr. Franjo Štiblar
16.00            Volilno in parlamentarno pravo, prof. dr. Franc Grad
16.20            Izvršilno kazensko pravo, prof. dr. Matjaž Ambrož
16.40            Kriminalistika, doc. dr. Primož Gorkič
17.00            Civilno medicinsko pravo, prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
17.20            Mednarodno in evropsko delovno pravo, prof. dr. Polonca Končar
17.40            Izbrana poglavja iz zgodovine kazenskega prava, prof. dr. Marko Kambič
18.00            Zgodovina evropskih civilnih kodifikacij, prof. dr. Janez Kranjc, prof dr. Simič
18.20            Nemška pravna terminologija, prof. dr. Janez Kranjc
18.40            Statistične metode družboslovnega raziskovanja, prof. dr. Jože Mencinger
19.00            Angleška pravna terminologija, Robert Turk, dipl. prav.
19.20            Italijanska pravna terminologija, Sandro Paolucci, univ. dipl. prav.

       
SREDA, 3. oktober 2012 

16.00           Diplomatsko in konzularno pravo, doc. dr. Vasilka Sancin
16.20           Evropsko zasebno pravo, prof. dr. Možina Damjan
16.40           Pravo intelektualne lastnine, doc. dr. Klemen Podobnik
17.00           Nomotehnika,  prof. dr. Albin Igličar
17.20           Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov, doc. dr. Luka Tičar
17.40           Insolvenčno pravo, prof. dr. Ude Lojze          
18.20           Uvod v primerjalno pravo, prof. dr. Miro Cerar
18.40           Varstvo pravic v razmerju do javne oblasti, prof. dr. Gorazd Trpin
19.00           Javne službe in pravo EU, prof. dr. Rajko Pirnat, prof. dr. Bojan Bugarič,
                   prof. dr. Senko Pličanič, doc. dr. Mitja Horvat
19.20           Upravne institucije, doc. dr. Mitja Horvat

 
PETEK, 5. oktober 2012

12.00         Pomorsko mednarodno pravo, prof. dr. Mirjam Škrk
12.40         Pravo o prekrških, prof. dr. Katja Filipčič
13.00         Evropsko pravo človekovih pravic, prof. dr. Ciril Ribičič

Predavanja izbirnih predmetov se bodo začela v ponedeljek, 8. 10. 2012.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115