Predstavitev prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo na informativnih dnevih

Na informativnih dnevih v petek 15. in v soboto 16. februarja  2013 so Pravno fakulteto obiskali številni dijaki, ki se zanimajo za študij prava.

Na štirih predstavitvah so dijake  prvostopenjskega študijskega  programa Pravo  sprejeli dekan prof. dr. Peter Grilc in oba prodekana prof. dr. Igor Kaučič in prof. dr. Grega Strban. V sodelovanju s predstavniki študentskega referata in študentov so jim predstavili študijski program, potek študija in vključitev  bodočih študentov  v študijsko in ob študijsko življenje na fakulteti, zanimive študijske izmenjave v tujini  ter možnosti nadaljevanje študija oziroma zaposlitve po končanem programu.

Na  Pravni  fakulteti je na prvostopenjskem študijskem programu Pravo v študijskem letu 2013/2014 razpisanih 256 mest na rednem in 160 mest na izrednem študiju.

Prikaz predstavitve na informativnih dnevih

Predstavitveni zbornik I. stopnja

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115