Predstavitev raziskave o koordinaciji dajatev za brezposelnost

Lepo vabljeni na javno spletno predstavitev rezultatov raziskave »Ovire pri koordinaciji sistemov socialne varnosti med državami članicami EU na področju denarnih nadomestil za primer brezposelnosti«, ki so jo v okviru projekta Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES za Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izvedli člani Katedre za delovno pravo in pravo socialne varnosti, doc. dr. Luka Mišič, as. Sara Bagari in prof. dr. Grega Strban.

Vse informacije o vključitvi v spletni dogodek so zajete v priloženem vabilu.