Prijava za vpis v doktorski študijski program Pravo 3. stopnje za študijsko leto 2014/15

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je objavljen razpis za vpis v doktorski študijski program Pravo (3. stopnja) Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Prijava je elektronska, prijavnica pa je objavljena na spletni strani Pravne fakultete  Univerze v Ljubljani.

Rok za prijavo za vpis v doktorski študijski program Pravo je 15. avgust 2014.

Natisnjeno in podpisano prijavo je potrebno, skupaj s priloženimi dokazili, ki so navedena na elektronski prijavi, najkasneje do 15. avgusta 2014 poslati na naslov:

UL Pravna fakulteta
Poljanski nasip 2
SI – 1000 Ljubljana

Objavljamo tudi informacijo o pripadajočem številu vpisnih mest po posameznih modulih z napotki za prijavo.