Prijava za vpis v tretjestopenjski doktorski študijski program Pravo za študijsko leto 2013/14

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je objavljen  razpis za vpis v tretjestopenjski doktorski študijski program Pravo Pravne fakultete v Ljubljani. 

Prijava je elektronska, prijavnica pa je objavljena na spletni strani Pravne fakultete  Univerze v Ljubljani .

Rok za prijavo za vpis v doktorski študijski program Pravo je 1. september 2013.

Natisnjeno in podpisano prijavo je potrebno, skupaj s priloženimi dokazili, ki so navedena na elektronski prijavi, najkasneje do 1. septembra 2013 poslati na naslov: 

UL Pravna fakulteta
Poljanski nasip 2
SI – 1000 Ljubljana.

Objavljamo tudi informacijo o pripadajočem številu vpisnih mest po posameznih modulih z napotki za prijavo.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115