Prof. dr. Janez Kranjc je prejel odlikovanje Francoske republike »Vitez Nacionalnega reda Legije časti«

Francoski veleposlanik v Sloveniji Pierre-François Mourier je 17. oktobra 2012 na francoski rezidenci z redom viteza legije časti odlikoval Janeza Kranjca.

Pierre-François Mourier in Janez Kranjc

Profesor Janez Kranjc je prejel odlikovanje v zahvalo za njegov izjemen prispevek k razvoju francosko-slovenskih odnosov ter navzočnosti francoskega jezika in kulture v Sloveniji, zlasti na univerzitetnem področju.

Ob tej priložnosti je imel veleposlanik naslednji govor:

" Spoštovani profesor, spoštovani profesorji in profesorice, dragi gostje!

V veliko veselje in čast mi je, da vas danes lahko gostim na francoski rezidenci in vas imenujem za viteza legije časti.Francija želi s tem odlikovanjem poudariti, da vam je hvaležna in ceni tako vašo poklicno pot kot tudi vaš prispevek k razvoju francosko-slovenskih odnosov ter navzočnosti francoskega jezika in kulture v Sloveniji.

Odlikovanje legije časti se podeli skladno s protokolom, ki zahteva, da predstavimo vašo poklicno pot.

S študijem ste začeli na Pravni fakulteti v Ljubljani in ga z zagovorom doktorske disertacije dokončali leta 1980. V istem letu ste postali docent na mariborski in ljubljanski univerzi, kjer ste poučevali rimsko pravo in nemško pravno terminologijo. Na teh univerzah ste leta 1985 postali izredni, leta 1992 pa redni profesor.

Vaša zavidanja vredna poklicna pot vam je omogočila, da ste prevzeli nekaj eminentnih in odgovornih funkcij. Bili ste prodekan in kasneje dekan Pravne fakultete v Ljubljani ter statutarne komisije senata Univerze v Ljubljani in član senata Univerze v Ljubljani. Predsedovali ste tudi Sodnemu svetu Republike Slovenije.

S pedagoškim in znanstvenim delom, zlasti z osebnim prizadevanjem za novo Pravno fakulteto v Ljubljani ste si prislužili prestižno odlikovanje Častni znak svobode Republike Slovenije, ki vam ga je leta 2002 podelil predsednik Republike Slovenije Milan Kučan.

Vašega izrednega humanizma pa ni bila deležna zgolj Slovenija. Tudi Francija in njeni ustanovi v Sloveniji, Francosko veleposlaništvo in Francoski inštitut, sta imeli priložnost v vas prepoznati dragocenega partnerja pri promociji francoščine, saj ste konec devedesetih let predlagali, da bi na Pravni fakulteti organizirali tečaj tega jezika. Pomembno ste prispevali tudi k razvoju francosko-slovenskih odnosov, saj ste bili leta 2000 najprej pobudnik, kasneje pa ste sodelovali pri vzpostavljanju partnerstva med univerzama v Ljubljani in Poitiersu. Zaradi vašega neutrudnega prizadevanja je prišlo do tesnega francosko-slovenskega sodelovanja, nastala je poletna šola, ki se od leta 2000 vsako leto odvija v Ljubljani, ko v francoščini predavata dva profesorja pravne fakultete iz Poitiersa. Zaradi vaše zavzetosti in energičnosti se izvaja tudi simpozij o zgodovini prava, ki izmenjaje poteka skoraj vsa leta v Ljubljani in Poitiersu.

Republika Francija vas je že nagradila za vaše zasluge – Univerza v Poitiersu vam je namreč podelila naziv doktorja honoris causa, že leta 2006 pa ste postali vitez reda akademskih palm. Zaradi vaše neutrudne zavzetosti pri razvijanju odnosov med Francijo in Slovenijo, navezanosti na francosko kulturo, izredne osebnosti in ker ste velik frankofil, vam tudi sam čestitam za vaše izjemne zasluge.

Spoštovani profesor, v imenu predsednika republike in skladno s pooblastili, ki so mi dodeljena, vas imenujem za viteza legije časti."

Našemu profesorju Janezu Kranjcu iskreno čestitamo.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115