Profesorja Ana Vlahek in Klemen Podobnik predavala na Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills


Izr. prof. dr. Ana Vlahek in izr. prof. dr. Klemen Podobnik s Katedre za civilno pravo sta kot predavatelja sodelovala na mednarodni šoli za dodiplomske, podiplomske in doktorske študente Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills, ki je med 15. in 18. oktobrom 2018 potekala na Pravni fakulteti Masarykove univerze v Brnu.

Prof. Vlahek je izvedla predavanje z naslovom Experience in Moot Courting and Relevance of Moot Courting for a Legal Career, prof. Podobnik pa predavanje z naslovom US and European Modells of Studying / US Legal System as an Inspiration to the European Lawye​r.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115