Program za izpopolnjevanje - Specializacija znanj s področja prava

Pravna fakulteta v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS, Odvetniško zbornico Slovenije in Odvetniško akademijo razpisuje program za usposabljanje (specializacijo) s področja delovnega prava in prava socialne varnosti.
V okviru izobraževanja bodo obravnavane aktualne teme s področja zaposlovanja, individualnih in kolektivnih delovnih razmerij, med njimi tudi zaposlovanje tujcev in napotitve, tako z vidika delovnega kot tudi prava socialne varnosti. S področja slednjega bo posebna pozornost namenjena tudi aktualnim temam s področja pokojninske in zdravstvene reforme, čezmejnega zdravljenja, odpravljanja revščine itd., bodo pa podrobnejše teme na obeh področjih oblikovane tudi v sodelovanju z udeleženkami in udeleženci specializacije.

Rok za prijavo je do konca januarja 2023. Več v priloženi datoteki.