Promocija doktorjev znanosti s Pravne fakultete na Univerzi v Ljubljani 23. 6. 2020

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Igor Papič je 23. junija 2020  promoviral naslednje doktorje znanosti:

1. Tadej Dubrovnik Pravna fakulteta naslov dr. disertacije: Konstituiranje funkcije predsednika republike v bivših socialističnih državah mentor: prof. dr. Igor Kaučič

2. Damjan Gantar Pravna fakulteta naslov dr. disertacije: Varstvo pravic uporabnikov storitev na področju negospodarskih javnih služb mentor: prof. dr. Gorazd Trpin

3. Dušan Mitrović Pravna fakulteta naslov dr. disertacije: Institut cenovnih škarij v konkurenčnem pravu mentorica: izr. prof. dr. Ana Vlahek somentor: izr. prof. dr. Mitja Kovač

4. Avdylkader Mucaj Pravna fakulteta naslov dr. disertacije: Izzivi javnopravnega uveljavljanja konkurenčnega prava na Kosovu mentorica: izr. prof. dr. Ana Vlahek

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115