Propad Bolonjske reforme in Srebrna katedra

Vljudno vabljeni na predavanje prof. dr. Jožeta Mencingerja na temo Propad Bolonjske reforme, in sicer v torek, 14. februarja 2017, ob 17. uri v Senatni sobi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Predavanje z razpravo bo trajalo eno uro.

Po predavanju bo ustanovni sestanek t. i. Srebrne katedre, katere jedro bodo predstavljali upokojeni profesorji Pravne fakultete v Ljubljani. Govora bo o njenem programu in koordinatorju, začasni koordinator pa je prof. dr. Ciril Ribičič. Srebrna katedra bo pri svojem delovanju sodelovala z Mednarodnim forumom, ki ga vodi prof. dr. Janez Kranjc.

Eno od predavanj v okviru Srebrne katedre bo imel tudi dr. Marko Ilešič, sodnik in predsednik senata Sodišča EU, na temo Razmerja med Sodiščem EU in ESČP pri varstvu človekovih pravic in svoboščin. Predavanje bo v prostorih Sodišča EU v Luksemburgu v času gostovanja Srebrne katedre.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115