Prosta vpisna mesta za izredni študij prava

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima še prosta vpisna mesta po končanem drugem prijavnem roku.

Prijava v tretjem prijavnem roku je mogoča do srede, 5. oktobra 2011.

Kandidati pošljejo pisno prošnjo, ki ji priložijo overjeno kopijo mature ali srednješolskega spričevala opravljenega pred 1. junijem 1995.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115