Razpis 2. prijavnega roka za vpis v tretjestopenjski doktorski študijski program Pravo za študijsko leto 2015/2016

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je objavljen  razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje članic Univerze, med njimi tudi razpis za vpis v doktorski študijski program Pravo: http://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/doktorski_programi_3%20_stopnja/2013090915161814/  . 

Drugi prijavni rok za vpis v doktorski študijski program Pravo bo potekal v času od 22. septembra do 25. septembra 2015. 

Prijava je elektronska, dostopna do zaključka prijavnega roka na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ .

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis s prijavo mentorstva ter v primeru elektronske prijave z uporabniškim imenom in geslom tudi natisnjeno in podpisano elektronsko prijavo, je potrebno najkasneje do 25. septembra 2015 poslati na naslov:

UL Pravna fakulteta
Referat za podiplomski študij
Poljanski nasip 2
SI – 1000 Ljubljana. 

Vpis bo potekal na sedežu fakultete in bo zaključen 30. septembra 2015.

Prijava:

  • Že ob prijavi je potrebno navesti dva izbirna predmeta ter predvidenega mentorja. Oba podatka z okvirnim naslovom teme doktorske disertacije sta tudi del obrazca B3 Predlog mentorstva na podiplomskem doktorskem študiju, ki ga je potrebno, izpolnjenega ter s podpisom mentorja, priložiti prijavi za vpis v doktorski študij.
  •  Poleg predloga mentorstva je prijavi potrebno priložiti: kratek življenjepis, overjeno kopijo diplomske listine (dodiplomskega in podiplomskega študija) oz. potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana,  potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni izpitov  v originalu, potrdilo o znanju tujega jezika ter odločbo o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, če je kandidat pridobil strokovni ali znanstveni naslov v tujini.
  •  Kandidati, ki so že pridobili naziv magister znanosti in se prijavljajo za vpis neposredno v drugi letnik doktorskega študija (po merilih za prehode), morajo ob prijavi oddati tudi dispozicijo doktorske disertacije. Dispozicijo je potrebno predložiti skupaj z izpolnjenim in podpisanim obrazcem B3 Prijava teme z izjavo o avtorstvu .
  • Tehnična pomoč pri izpolnjevanju elektronske prijave z uporabniškim  imenom in geslom je dostopna na naslovu: Podpora eVŠ na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, tel. št. 01 478 46 59 v obdobju prijavnih rokov med 9. in 16. uro ali po elektronski pošti  evs-prijava.mizs@gov.si . Za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem je tehnična pomoč dostopna po telefonu 01 478 85 90 ob delavnikih med 9.00 in 16.00 uro, ali na elektronskem naslovu podpora-ca@gov.si .

Več informacij o študiju, ki bi jih kandidati potrebovali ob prijavi, pa je na voljo v podiplomskem referatu.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115