Razpis kandidacijskega postopka za študente elektorje za volitve rektorja Univerze v Ljubljani

Na podlagi sklepa Senata Univerze v Ljubljani s seje dne 24. marca 2009 in navodil Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (ŠSPF) 

RAZPISUJE 

9 mest študentov elektorjev Pravne fakultete za volitve rektorja Univerze v Ljubljani. 

Kandidatura mora vsebovati: 

  1. Ime in priimek,
  2. Naslov, kontaktno telefonsko številko, e-mail,
  3. Izjavo o kandidiranju za razpisano mesto,
  4. Potrdilo o vpisu za študijsko leto 2008/2009 (zgolj kandidati, ki letos niso člani ŠSPF, Senata PF ali njegovih komisij),
  5. Podpis kandidata.

 Kandidature morajo biti vložene do vključno petka, 17. 4. 2009. Prepozne kandidature bo ŠSPF obravnaval kot neveljavne.

 Kandidature se vložijo pisno v tajništvu dekanata Pravne fakultete.

 O kandidaturah bo ŠSPF odločal v ponedeljek, 20. 4. 2009, na svoji 6. redni seji. Pred glasovanjem bo kandidatom omogočena ustna obrazložitev kandidature.

 Predsednik ŠSPF      

Matej Petrišič

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115