Razpis volitev v Študentski svet PF in že POROČILO VOLILNEGA ODBORA 0 VLOŽENIH KANDIDATURAH NA VOLITVAH ZA ČLANE ŠTUDENTSKEGA SVETA PRAVNE FAKULTETE

Volitve bodo potekale v torek, 4. novembra 2008 med 9. in 16. uro v podiplomskem seminarju Pravne fakultete.
Kanditature vložijo kandidati osebno v tajništvu dekana PF vsak delovni dan med 9.00 in 14.00 uro.

Rok za odddajo kanditatur začne teči naslednji dn po objavi tega razpisa na oglasni deski in se izteče sedmi dan po objavi.

Razpis se nahaja v pripeti datoteki