Razpis volitev v Študentski svet Pravne fakultete in poročilo volilnega odbora o vloženih kandidaturah

Dekan Pravne fakultete prof. dr. Rajko Pirnat rapisuje volitve v Študentski svet PF, ki bodo potekale v torek, 10. novembra 2009 med 9. in 16. uro v podiplomskem seminarju .
Več informacij v pripeti datoteki.


Poročilo volilnega odbora o vloženih kandidaturah na volitvah za člane Študentskega sveta Pravne fakultete

Volilni odbor na volitvah članov Študentskega sveta Pravne fakultete v sestavi mag. Luka Tičar, Anže Božič in Miha Špilar je na seji 3.11.2009 pregledal pravilnost vloženih kandidatur.

Do 2.11.2009, do 14.00 ure, je bilo vloženih 9 (devet) kandidatur.

Pravilno vloženih je bilo 9 (devet) kandidatur.

Na podlagi žreba je volilni odbor določil tudi vrstni red in zaporedno številko kandidatov na glasovalnem lističu:

 1. Rok BABIČ                     študent 1. letnika PF

2. Aljoša KRDŽIĆ                študent 3. letnika PF

3. Luka VLAČIČ                   študent 4. letnika PF

4. Alenka SEMEJA                absolventka PF

5. Rok HODEJ                      študent 1. letnika PF

6. Tijana GRUBOR               absolventka PF

7. Marijan RUS                    študent 3. letnika PF

8. Suzana PECIN                 študentka 3. letnika PF

9. Tanja FRANKO                 študentka 2. letnika PF


Ljubljana, 3. november 2009                               predsednik

                                                                                   As. mag. Luka Tičar

Datoteke