Razpis za podelitev štipendij Fundacije Parus za študijsko leto 2021/2022

Fundacija Parus razpisuje ŠTIPENDIJE FUNDACIJE PARUS za sofinanciranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti v tujini in sofinanciranje doktorskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022.

Za štipendijo Fundacije Parus lahko zaprosi vsak diplomant druge stopnje bolonjskega programa pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani končal tudi prvo stopnjo bolonjskega programa pravo, in katerega povprečna ocena znaša najmanj 8,5, če ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še ni dopolnil 28 let starosti. Za kandidaturo je med drugim treba predložiti tudi potrdilo o sprejemu na doktorski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ali na podiplomski študij na eni od vodilnih pravnih univerz v tujini.

Natančne pogoje za dodelitev štipendij in popis dokumentov, ki jih je treba priložiti prošnji, najdete v Pravilniku za dodelitev štipendij Fundacije Parus, ki je objavljen na spletni strani www.fundacija-parus.si. Uprava Fundacije Parus si pridržuje pravico, da ne podeli sredstev, če kakovost kandidatur ne ustreza razpisanim pogojem.

Komisija bo kot pravočasne upoštevala prijave, ki bodo na naslov Fundacija Parus, Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Prijava za štipendijo«, poslane s priporočeno pošiljko do vključno dne 31. januarja 2021. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje do dne 15. junija 2021, pogodbe z izbranimi štipendisti pa bodo podpisane do dne 15. julija 2021.
Datoteke