Razpis za vpis v doktorski študijski program Pravo za študijsko leto 2022/2023

Na spletni strani Doktorske šole Univerze v Ljubljani https://www.uni-lj.si/doktorska_sola/razpis/razpis2223/ je objavljen  razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje za študijsko leto 2022/2023.  

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2022/2023 razpisuje 41 mest za vpis v doktorski študijski program Pravo.

Rok za prijavo za vpis v doktorski študijski program Pravo je 19. avgust 2022. 

Prijava je elektronska, dostopna do zaključka prijavnega roka na spletnem portalu eVŠ  https://portal.evs.gov.si/prijava/  .

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, zahtevo za priznavanje izobraževanja oddajo skupaj s prijavo za vpis preko portala eVŠ. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletni povezavi: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr . 

V priloženi datoteki objavljamo informacijo o pripadajočem številu vpisnih mest po posameznih modulih z napotki za prijavo. Več informacij o študiju, ki bi jih kandidati potrebovali ob prijavi za vpis, pa je na voljo v Reratu za doktorski študij:

e: meta.pfeifer@pf.uni-lj.si
t: 01/42 03 121
http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/


V skladu s 108. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, se v prijavno-sprejemnem postopku za študijsko leto 2022/2023 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti, preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Identiteta prijavitelja se bo preverjala na podlagi EMŠO (za državljane Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane držav članic EU na podlagi osebne izkaznice ali potnega lista, za državljane držav nečlanic EU pa na podlagi potnega lista).

Informativni dan za doktorski študij 3. stopnje bo potekal v četrtek, 19. maja 2022. Način in čas izvedbe informativnega dne bosta objavljena naknadno, na povezavi  https://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/ .