Seja Študentskega sveta o predstavnikih študentov v organih PF UL

Seja Študentskega sveta, na kateri se bo odločalo o kandidaturah za predstavnike študentov v organih PF UL, bo potekala v četrtek, 18.11.2010, ob 16.00 v Študentski sobi (zraven referata za 1. letnik). Kandidaturo je mogoče vložiti tudi ustno na sami seji, skladno z Razpisom (http://www.pf.uni-lj.si/media/razpis.za.predstavnike.studentov.v.organih.pravne.fakultete.ul.29102010.2.pdf).

Vljudno vabljeni
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115