Sklepi konference Socialna država in revščina

Avtorice in avtorji monografije Socialna država in revščina so ključne ugotovitve predstavili na konferenci Socialna država in revščina, ki je bila 23. januarja 2023 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, sklepe konference pa najdete v prilogi, skupaj s programom in nekaj fotografijami s konference.

Čeprav se revščina razlikuje od države do države, je njena temeljna skupna značilnost, da prizadeva dostojanstvo človeka, njegov osebni razvoj, ugled v delovnem in življenjskem okolju. Na današnji stopnji razvoja, v 21. stoletju, je družbeni sistemi ne zmorejo odpraviti, pa naj si gre za razviti ali nerazviti del sveta. To velja tudi za Slovenijo. V monografiji Socialna država in revščina sicer skupina avtoric in avtorjev opozarja na problem revščine in socialne izključenosti ter išče načine, kako revščino odpraviti.
Monografija v elektronski obliki je prosto dostopna na spletni povezavi: Socialna država in revščina | Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (um.si), izdajatelji pa so Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in pa univerzitetna založba Univerze v Mariboru.