Slovenski infrastrukturni projekti za prihodnost

Založba Pravne fakultete je izdala delo Slovenski infrastrukturni projekti za prihodnost, urednika knjige, v kateri so prispevki 13 avtorjev na 330 straneh sta prof. dr. Franjo Štiblar in Lana K. Gotvan. 

Vljudno vabljeni  na predstavitev avtorjev in okroglo mizo ob izdaji knjige, ki bo v petek, 19. aprila 2019, od 10. do 12. ure v Rdeči predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Udeleženci okrogle mize so:

- prof. Rajko Pirnat (Pravna fakulteta v Ljubljani),

- prof. Jože P. Damijan (Ekonomska fakulteta v Ljubljani),

- Andrej Gnezda (Umanotera),

- Aljaž Verhovnik (Koordinator mladinske iniciative za 3. razvojno os)

koordinator: prof. Franjo Štiblar (Pravna fakulteta v Ljubljani) 

Knjiga obravnava 13 konkretnih projektov investicij v slovensko infrastrukturo in predstavlja poseben del projektne analize slovenske infrastrukture, katere splošen del je v obliki znanstvene monografije izšel v Založbi Pravne fakultete leta 2016. Delo ob uvodnem in zaključnem poglavju obravnava aktualne teme: mehka infrastruktura (intelektualna in ekološka), infrastruktura naravnih virov (gozdovi, vetrna energija, ravnanje z odpadki, odvajanje voda), prometna infrastruktura (tretja in 3A razvojna os, druga cev v Karavankah, nadgradnja železniškega mostu Zidani Most, Luka Koper) ter sodobna infrastruktura (polnilna električna infrastruktura, masovni podatki za promet, zaščita pred kibernetskimi grožnjami). 

Prireditve se bo udeležil predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115