Slovensko-nemško društvo štipendistov vljudno vabi na prvo predavanje iz ciklusa Iskanje skupnega jezika znanosti, ki ga bo imela g. Maja Smrkolj

Slovensko-nemško društvo štipendistov vljudno vabi na prvo predavanje iz ciklusa 

Iskanje skupnega jezika znanosti,

ki ga bo imela Maja Smrkolj 

v torek, 3. novembra 2009 ob 18. uri v senatni sobi Pravne fakultete, Poljanski nasip 2, Ljubljana. 

Naslov predavanja:

 Jezikovna raznolikost v Evropski uniji in jezik(i) evropske pravne znanosti.

Po predavanju bo razprava o obravnavani temi in možnost za neformalni pogovor med udeleženci.  

Vljudno vabljeni! 

prof. dr. Janez Kranjc

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115