Sodniške insignije v evropskem in slovenskem pravnem izročilu

Ob otvoritvi razstave, na kateri si je do 23. februarja 2023 mogoče ogledati najstarejše sodniške meče in palice iz slovenskih muzejskih zbirk, je 15. februarja 2023 v prostorih Vrhovnega sodišča RS potekala predstavitev znanstvene  monografije Sodniške insignije v evropskem in slovenskem pravnem izročilu.

Zbrane je uvodoma nagovoril generalni sekretar vrhovnega sodišča Rado Brezovar, ki je ob tej priložnosti izpostavil neprecenljiv pomen razstavljenih insignij in hvaležnost do avtorjev, ki so vsak s svojega področja prispevali k izidu knjige. Gre za znanstveno monografijo, ki je rezultat intenzivnega interdisciplinarnega in medinstitucionalnega sodelovanja strokovnjakov s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Narodnega muzeja Slovenije, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter Vrhovnega sodišča RS.

Avtorji Vid Žepič, dr. Tomaž Nabergoj, dr. Polona Vidmar in Igor Zemljič so v bogato ilustrirani monografiji strnjeno predstavili izvor, pomen in pojavne oblike simbolnih predmetov, ki so določali pravni položaj, status in vlogo sodnika v nekdanjih družbah. Avtorji so se posvetili tudi opisu sestave, izdelave in primerjave z drugimi tovrstnimi predmeti doma in v tujini. V sklepnem delu so prikazane in analizirane upodobitve sodnikov ter njihovih insignij v najstarejših knjigah Centralne pravosodne knjižnice Vrhovnega sodišča ter tudi oris uporabe in pomen ptujskih sodniških insignij.

Vse te si je mogoče ogledati na razstavi, ki bo odprta v razpravni dvorani 222 v drugem nadstropju sodne palače v Ljubljani do 23. februarja 2023. V Sloveniji so se ohranili trije sodni meči, in sicer iz Maribora, Celja in s Ptuja, ki so tokrat prvič na ogled na enem mestu. Meč, nožnica in palica ptujskega mestnega sodnika so celo v evropskem merilu izjemni predmeti, ki dokumentirajo pomen sodne oblasti na Ptuju od sredine 16. do konca 18. stoletja.
Galerija