Sprejem študentov iz tujine, ki na Pravni fakulteti opravljajo študijsko izmenjavo

V torek, 3. oktobra 2017, smo na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirali uvodni sestanek in sprejem za 69 tujih študentov, ki v zimskem semestru študijskega leta 2017/18 pri nas opravljajo študentsko izmenjavo. Večina študentov, ki prihajajo iz 22  različnih držav, bo izmenjavo opravila v okviru programa Erasmus+, nekaj pa je tudi študentov, ki prihajajo na podlagi medfakultetnih sporazumov o sodelovanju. Največ študentov tudi letos prihaja iz Nemčije (10), Španije (8), Belgije (7), Nizozemske (6), Francije (5) in Poljske (5). S kratkima nagovoroma sta študentom dobrodošlico najprej izrekla fakultetni Erasmus koordinator doc. dr. Luka Tičar in dekan prof. dr. Miha Juhart. Splošne informacije o Univerzi v Ljubljani in organizaciji študija za izmenjavne študente je študentom podala vodja mednarodne pisarne Darja Rabzelj, knjižnične storitve pa je predstavila namestnica vodje knjižnice Alenka Peterka. O številnih možnostih obštudijskih dejavnosti in družabnega življenja sta študente v drugem delu uradnega dela sprejema seznanili predstavnica fakultetnih tutorjev za tuje študente Anja Rustja in predstavnica združenja ESN Ljubljana University Sara Gamberger. Skupaj s tutorji so nato tuji študentje nadaljevali neformalno druženje ob pozdravni zakuski.

S finančno pomočjo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oziroma razpisa za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva pa smo naslednji dan, 4. oktobra 2017, vse izmenjavne študente kot tudi drugee študente iz tujine, ki so pravkar pričeli s študijem na naših rednih študijskih programih I. ali II. stopnje, povabili še na daljši vodeni ogled Ljubljane. V dveh ločenih skupinah so se tako tuji študentje v spremstvu angleško govorečega vodnika sprehodili po središču mesta, se z vzpenjačo povzpeli na Ljubljanski grad in se z ladjico popeljali po Ljubljanici.

Izmenjavni študentje lahko v študijskem letu 2017/18 izbirajo med 20 predmeti, ki jih na fakulteti ponujamo v angleškem jeziku.

 

Galerija