Sprejem tujih študentov, ki na PF UL opravljajo študijsko izmenjavo v poletnem semestru

V torek, 17. februarja 2015, smo na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirali uvodni sestanek in sprejem za tuje študente, ki v poletnem semestru študijskega leta 2014/15 pri nas opravljajo študentsko izmenjavo. Večina od 37 študentov, ki prihajajo iz 19  različnih držav, bo izmenjavo opravila v okviru programa ERASMUS+, nekaj pa je tudi študentov, ki prihajajo v okviru drugih programov študentskih izmenjav (BASILEUS, CEEPUS, medfakultetni sporazum). 22 študentov je prišlo na izmenjavo samo za poletni semester, 15 študentov pa nadaljuje svojo izmenjavo še iz zimskega semestra.

S kratkimi nagovori so tujim študentom dobrodošlico izrekli doc. dr. Luka Tičar (Erasmus koordinator), prof. dr. Grega Strban (prodekan za gospodarske zadeve) in doc. dr. Vasilka Sancin (prodekanja za kakovost), daljši predstavitvi o organizaciji študija na fakulteti in uporabi knjižnice pa sta imeli vodja mednarodne pisarne, Darja Rabzelj, in vodja fakultetne knjižnice, Irena Kordež. Pod vodstvom slednje so se študenti tudi na kratko sprehodili po fakultetnih prostorih in knjižnici.

O številnih možnostih obštudijskih dejavnosti in družabnega življenja sta študente ob koncu uradnega dela sestanka seznanila vodja fakultetnih tutorjev za tuje študente, Katarina Emeršič, in predstavnik Mednarodne pisarne Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Kristian Schulz.

Vsi skupaj so študentom zaželeli nepozabno izkušnjo bivanja v Ljubljani in uspešen začetek študija.