Sprejem tujih študentov, ki na Pravni fakulteti opravljajo študijsko izmenjavo v zimskem semestru

V torek, 29. septembra 2015, smo na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirali uvodni sestanek in sprejem za 65 tujih študentov, ki v zimskem semestru študijskega leta 2015/16 pri nas opravljajo študentsko izmenjavo. Večina študentov, ki prihajajo iz 21  različnih držav, bo izmenjavo opravila v okviru programa ERASMUS+, nekaj pa je tudi študentov, ki prihajajo v okviru programa CEEPUS ali na podlagi medfakultetnih sporazumov.

S kratkimi nagovori so tujim študentom dobrodošlico izrekli doc. dr. Luka Tičar (Erasmus koordinator), prof. dr. Miha Juhart (dekan) in doc. dr. Vasilka Sancin (prodekanja), daljši predstavitvi o organizaciji študija na fakulteti in uporabi knjižnice pa sta imeli vodja mednarodne pisarne, Darja Rabzelj, in vodja fakultetne knjižnice, Irena Kordež. Slednji sta tuje študente v sklopu svojih predstavitev tudi popeljali po fakultetnih prostorih in knjižnici.

O številnih možnostih obštudijskih dejavnosti in družabnega življenja sta študente v drugem delu uradnega dela sestanka seznanila vodja fakultetnih tutorjev za tuje študente, Anja Pikelc, in predstavnik Mednarodne pisarne Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Kristian Schulz.

Vsi skupaj so študentom zaželeli nepozabno izkušnjo bivanja v Ljubljani in uspešen začetek študija.

                                       Foto: Sara Horvat

Galerija