Strokovna ekskurzija na Sodišče EU in Splošno sodišče v Luksemburgu

Skupina šestnajstih študentk in študentov Pravne fakultete UL se je med 17. in 21. oktobrom udeležila strokovne ekskurzije na Sodišče EU in Splošno sodišče v Luksemburgu. Ekskurzija, ki je potekala pod vodstvom izr. prof. dr. Jerce Kramberger Škerl ob pomoči as. Filipa Dougana in ob spremstvu doc. dr. Luke Mišiča in mladega raziskovalca Nejca Urankarja, je bila organizirana na vabilo slovenskih sodnice in sodnikov na obeh sodiščih, ki so nas v Luksemburgu toplo sprejeli ter skupaj s sodelavkami in sodelavci pripravili bogat program, ki je študentkam in študentom ponudil vpogled v zanimivosti njihovega dela ter približal postopek sojenja in notranjo organizacijo obeh sodišč.

Strokovni del programa se je začel v prostorih sodišč, kjer je sodnik Sodišča EU, dr. Marko Ilešič, po uvodnem nagovoru študentke in študente seznanil s podrobnostmi predloga za sprejetje predhodne odločbe s področja prava socialne varnosti in prostega gibanja državljanov EU in njihovih družinskih članov v zadevi C-488/21, obravnave katere smo se takoj po zaključku srečanja udeležili v veliki razpravni dvorani. Po tem, ko so študentke in študenti na ponovnem srečanju s sodnikom in strokovno sodelavko, dr. Polono Farmany, ki je sledilo skupnemu kosilu z gostitelji v protokolarnih prostorih sodišč, dobili priložnost strniti vtise s pravkar zaključene obravnave, smo se v spremstvu ge. Darje Ilešič Čokl odpravili še na voden ogled knjižnice. Za zaključek uvodnega dne so študentke in študenti prisluhnili predstavitvi o priložnostih dela na obeh sodiščih.

Začetek drugega dne programa je bil namenjen srečanju z asistentko v kabinetu sodnice dr. Maje Brkan go. Hano Palčič Vilfan ter pripravi na spremljanje obravnave v postopku predhodnega odločanja s področja prava varstva potrošnikov in nepoštenih poslovnih praks podjetij v zadevi C-543/21. Po obisku zanimive obravnave nas je sprejela dr. Maja Brkan, sodnica Splošnega sodišča EU, ki je v sproščenem pogovoru študentkam in študentom predstavila svoje delo in delovanje sodišča ter odgovorila na nekatera vprašanja, ki so se porodila tekom udeležbe na obravnavi. Za zaključek dnevnega programa je sodnica študentke in študente spremila v svoje prostore in jim skozi predstavitev ožjega delovnega okolja približala vsakdan sodnice Splošnega sodišča EU in njenih strokovnih sodelavcev.

Zadnji dan programa se je začel z vsebinsko pripravo študentk in študentov na obravnavo v zadevi T-79/21, v kateri sta tožeči stranki predlagali razglasitev ničnosti sklepa Evropske komisije o nedovoljeni državni pomoči. Najprej je študentke in študente sprejel asistent v kabinetu sodnika dr. Damjana Kukovca g. Tim Horvat, po zaključku obravnave, vodenem ogledu stavb obeh sodišč in skupnem kosilu pa še sodnik Splošnega sodišča EU, dr. Damjan Kukovec. Študentke in študenti so v prijetnem pogovoru s sodnikom dobili še zadnjo priložnost dobiti odgovore na še neodgovorjena vprašanja ter iz prve roke izvedeti več zanimivosti v zvezi z opravljanjem sodniškega poklica in z institucijami EU povezanimi kariernimi priložnostmi. Program ekskurzije je zaokrožila predstavitev slovenskega prevajalskega oddelka, ki sta jo pripravili pravnici lingvistki ga. Lidija Cvetković in ga. Maja Šavle-Sorlut, ter sprehod študentk in študentov po zakulisnih prostorih velike razpravne dvorane do delovnih prostorov sodnikov dr. Marka Ilešiča in dr. Damjana Kukovca.

Ekskurzija je študentkam in študentom omogočila edinstven vpogled v delo Sodišča EU in Splošnega sodišča ter obogatila njihovo predstavo in razširila znanje o delovanju institucij, ki so jih doslej pretežno spoznavali zgolj skozi predavanja v fakultetnih prostorih. Predstavljene so bile različne priložnosti zaposlitve in brez dvoma se je tekom intenzivnega, a nadvse prijetnega tridnevnega programa želja po takšni poklicni poti v nekaterih študentkah in študentih tudi prebudila. K temu je prav gotovo v veliki meri prispevalo gostoljubje sodnice in sodnikov ter njihovih strokovnih sodelavk in sodelavcev, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Galerija