Strokovna ekskurzija študentov prava v ZDA

Med 16. marcem in 2. aprilom 2012 se je 32 študentov 3. in 4. letnika naše fakultete, ki smo kot izbirni predmet izbrali Mednarodne ekonomske odnose ali Bančništvo, zavarovalništvo ter finančne trge, podalo na že tradicionalno strokovno ekskurzijo v ZDA, v mesti New York in Washington. Dva tedna na drugi celini in neposredni stiki s predstavniki različnih organizacij in državnih institucij nam bodo zaradi možnosti vpogleda v drug pravni sistem, kulturo in razumevanje svetovnega dogajanja ostali v spominu kot nepozabna izkušnja.

Ob koncu uspešno izvedenega projekta smo dolžni zahvalo vsem, ki so kakorkoli pomagali pri pripravi ekskurzije, sponzorjem za finančno podporo, prav posebej pa obema mentorjema, prof. dr. Janezu Kranjcu in prof. dr. Franju Štiblarju, za skrbno pripravljen strokovni program in celoletno podporo. 

Več o ekskurziji na: http://ekskurzijazda.blogspot.si/ 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115