Študentje Pravne fakultete na strokovni ekskurziji na Dunaju

Od četrtka 20.11.2014 do sobote 22.11.2014 je potekala že četrta strokovna ekskurzija na Dunaj pod vodstvom doc. dr. Vasilke Sancin ob pomoči as. mag. Maše Kovič Dine, ki so se je udeležili študentje, ki obiskujejo predmet Diplomatsko in konzularno pravo ter tuji Erasmus študentje istoimenskega predmeta. Strokovni program se je v četrtek začel z obiskom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE), kjer so nam predstavili delovanje organizacije in podrobneje še problematiko trgovine z ljudmi. Pri obravnavanju tematike trgovine z ljudmi, so bila izpostavljena vprašanja človekovih pravic, vprašanja trgovine z ljudmi kot nove oblike suženjstva, ki predstavlja napad na človeško dostojanstvo ter na pomanjkanje učinkovitega preganjanja kaznivih dejanj povezanih s temi vprašanji. Poleg tega smo se udeležili zasedanja Stalnega sveta OSCE, kjer je tekla razprava o problematiki Ukrajine in pravicah manjšin. Veleposlanica in stalna predstavnica mag. Blanka Jamnišek, nam je skupaj s svojo ekipo ministrico svetovalko mag. Ireno Vrečko Toplak, obrabnim predstavnikom mag. Robertom Stražišarjem in strokovno sodelavko Aljo Brinovec Jureša predstavila delo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OSCE in drugih mednarodnih organizacij na Dunaju in opozorila tudi na področja na katerih je Slovenija še posebej aktivna. Ob zaključku obiska na OSCE pa smo prisostvovali tudi otvoritvi razstave slovenskega projekta izobraževanja »Naše pravice«, ki je ta dan ob mednarodnem dnevu otroka potekala na sedežu OSCE . Sledil je obisk Pravne fakultete Univerze na Dunaju, kjer nam je prof. dr. Hannes Tretter in direktor  Ludwig Boltzmann inštituta za človekove pravice predstavil njihovo raziskovalno delo in projekte, med katerimi je še posebej zanimiva Straniak akademija za demokracijo in človekove pravice, kjer predava tudi doc. Dr. Vasilka Sancin in ki poteka vsako leto v septembru v Črni gori in se je lahko udeležijo tudi slovenski študentje.

Pred sedežem OZN na Dunaju

V petek smo najprej obiskali Diplomatsko akademijo, kjer so nam predstavili študijske programe akademije in možnosti, ki jih ti programi nudijo pri iskanju zaposlitev v mednarodnih organizacijah in drugje v mednarodnem okolju. Direktor akademije, veleposlanik Hans Winkler pa nam je predstavil še zgodovino akademije, ki jo je ustanovila že Marija Terezija. Preostali del petka pa je bil namenjen seznanitvi z delom sistema Združenih narodov. Po vodenem ogledu sedeža Združenih narodov na Dunaju, so sledile zanimive predstavitve in predavanja. Predstavnik Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je predstavil strukturo organizacije in področje delovanja agencije s poudarkom na ukrepih za shranjevanje jedrskih odpadkov. Nadalje se je predstavnik Organizacije ZN za industrijski razvoj (UNIDO) podrobneje predstavil delovno področje organizacije s posebnim poudarkom na njihovih uspešno izvedenih misijah. Predstavnik Komisije OZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNICITRAL), se je v sklopu svojega predavanja osredotočila na problem medsebojno gospodarsko odvisnega sveta in v tej zvezi poudaril pomembnost učinkovitega pravnega okvirja za pospeševanje mednarodne menjave in investicij. Nazadnje pa je predstavnik Pisarne Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) predstavil pomembno delo, ki ga opravljajo na področju preprečevanje trgovine z drogo in kriminalom.

Ekskurzija je študentom omogočila podrobnejši vpogled v delo obiskanih mednarodnih organizacij in svetovno priznanih izobraževalnih in raziskovalnih institucij na Dunaju, jih seznanila z vprašanji s katerimi se le te soočajo, ter jih tako napolnila z novimi idejami in praktičnimi primeri in s tem razširila in poglobila njihovo znanje.

Strnjeni vtisi študentov

“Strokovna ekskurzija se mi je zdela zelo dobro izvedena. Večina organizacij je bila predstavljena dokaj zanimivo in poglobljeno, pri tem pa smo izvedeli tudi ogromno koristnih informacij glede pripravništev in vseh ostalih vprašanj,ki smo jih imeli. Najbolj me je navdušil obisk ZN, posebno predstavitev Uncitrala.” Karin

 “For me the Vienna study trip was amazing experience. During these three days some of my dreams came true - like the visit to the UN. From all the lectures we had and all the organizations and institutions we visited I learned really a lot. And now I think I have a better vision of what I want to do in the future. Another thing I liked a lot and I think it is important is that the group of people who went there became even a better team than it was before! I gained a lot of wonderful memories, which I will keep my whole life and which will inspire me for long time!” Bilyana

 »Po mojem mnenju je bila ekskurzija odlično zasnovana in izvedena. Izredno pester strokovni program, vrhunski predavatelji in dobra organizacija s strani učiteljskega kadra so v največji meri pripomogle k dobremu vzdušju in zadovoljstvu tako domačih kot tujih študentov. Soočenje z delom v praksi je nedvomno neprecenljive vrednosti in lahko služi kot odlično izhodišče tudi pri kasnejšem iskanju zaposlitve. Mislim, da lahko v imenu vseh študentov rečem, da bi si takih ekskurzij želeli v večji meri še v prihodnosti.«  Ana

“It was a pleasure for me to be part of Vienna study trip. On the one hand, we had the opportunity to visit important institutions and international organizations, on the other hand we got a chance to explore beautiful Austrian capital in the evening. It was great experience as well as motivation for me to meet with those inspirational people who are working e.g. in OSCE or UN. I will remember their friendliness, professionalism and enthusiasm for work.” Jan 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115