Študentje Pravne fakultete na strokovni ekskurziji v ZDA

Med 14. in 30. marcem 2014 se je 28 študentov tretjega in četrtega letnika Pravne fakultete v Ljubljani udeležilo že tradicionalne študijske ekskurzije v Združene države Amerike. Na ekskurzijo se vsako leto odpravijo študentje, ki za izbirni predmet tretjega ali četrtega letnika izberejo in opravijo izpit iz predmeta Bančništvo, zavarovalništvo in finančni trgi. 21. ekskurzijo te vrste sta vodila prof. Janez Kranjc in prof. Franjo Štiblar.

Priprave na ekskurzijo smo začeli že v mesecu oktobru 2013, ko smo uredili organizacijsko shemo in zbirali finančna sredstva za samo izvedbo ekskurzije ter tedensko organizirali pripravljalna predavanja, na katerih smo se že vnaprej seznanili z delom in vlogami institucij, ki smo jih obiskali.

V času ekskurzije smo prvi teden prebili v New Yorku. Naš študijski program smo začeli z obiskom Organizacije združenih narodov, kjer smo obiskali tudi Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN z ambasadorjem Andrejem Logarjem na čelu. Naslednji dan nas je čakal obisk kazenske obravnave na New York State Supreme Court pri sodniku Marku Dwyerju, še isti dan pa smo se udeležili tudi obravnave na Supreme Court Appellate Division, kjer nas je sprejela in se z nami pogovarjala sodnica Helen E. Freedman.

Tretji dan strokovnega programa  v New Yorku smo izkoristili za ogled Odvetniške pisarne Seward & Kissel v bližini Wall Streeta , kjer so nam nekateri tamkajšnji odvetniki predstavili svoje delo. Sledil je ogled precej bogate knjižnice omenjene odvetniške pisarne, nato pa še sprehod po finančnem predelu New Yorka. Proti koncu tedna smo obiskali še dve sodišči, in sicer civilni oddelek sodišča države New York (Supreme Court, Civil branch), kjer nas je prijazno sprejela sodnica Alice Schlesinger. Razložila nam je temeljne značilnosti postopkov v civilnih zadevah in odgovarjala na naša vprašanja. Nato nam je ena od zaposlenih na sodišču razkazala celotno zgradbo in nam razložila postopek izbire porote. Zadnji dan strokovnega programa v New Yorku smo študentje preživeli v družbi sodnika Franka J. Labude iz Sullivan County. Srečanje smo imeli na New York City Bar Association. Sodnik, ki je lansko leto obiskal našo fakulteto in imel na njem seminar o porotnem sodstvu, je imel predavanje o delovanju sodstva v ZDA, po njem pa je odgovarjal na naša vprašanja. Petkovo popoldne smo namenili obisku zveznega sodišča in sicer Eastern District Court of New York, kjer smo imeli razgovor s sodnico Vero M. Scanlon in njenima sodelavcema. Petkov večer smo, kot je to v navadi, preživeli v dvorani za družabna srečanja  Cerkve sv. Cirila v New Yorku, kjer smo imeli tudi pogovor z odvetnikom in mediatorjem Robertom Harleyom, ki nam je podrobneje predstavil postopek mediacije. Prav njemu gre ob profesorju Kranjcu, ki je vse stike pridobil, tudi zahvala, ker nas je spremljal skozi večji del programa v New Yorku in nam je omogočil obisk vseh sodišč ter obravnav v New Yorku. Hkrati je bil zmeraj pripravljen odgovarjati na dodatna vprašanja študentov in podati dodatna pojasnila po diskusijah s predavatelji.

Drugi teden ekskurzije smo preživeli v Washingtonu, kjer smo prvi dan, torej v ponedeljek, obiskali Svetovno Banko in IMF in se pogovarjali s celotno delegacijo IMF za Slovenijo ter pravnim svetovalcem IMF za podjetniško zakonodajo. Popoldne smo si ogledali Kongresno knjižnico, kjer nam je predaval vodja njenega pravnega oddelka in se seznanili z možnostjo uporabe knjižnice pri študiju in pripravi diplomskih del. Naslednji dan smo obiskali Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washington DC-ju pod vodstvom dr. Boža Cerarja, ki pa je bil zaradi obveznosti odsoten. Sprejela nas je njegova namestnica ter celotno osebje veleposlaništva in s z nami več ur pogovarjalo o nalogah veleposlaništva in konkretnih nalogah, ki jih opravljajo. Sledila je ura medsebojne razprave o aktualnih temah, s katerimi smo se srečali na posameznih mestih ekskurzije.

V sredo smo obiskali Ameriški Kongres, si ogledali njegovo celotno delovanje in ustroj ter imeli pogovor s senatorjem Tomom Harkinom, ki nam je omogočil, da smo si lahko ogledali tudi postopek glasovanja v Senatu. Zadnji dan strokovnega programa v Washingtonu DC smo obiskali State Department, kjer nam je devet uslužbencev zunanjega ministrstva predstavilo svoje delo, sledila pa je razprava o aktualnih političnih zadevah, predvsem o perečih mednarodnih in okoljskih problemih ter odnosih ZDA-EU, ZDA-Slovenija, ZDA-Kitajska in pa ZDA-Rusija. V popoldanskem času smo si ogledali ameriško Vrhovno sodišče (US Supreme Court) in imeli predavanje o aktualni problematiki, ki jo rešuje. Bogati program obiska v Washingtonu je odlično pripravil profesor Franjo Štiblar.

Študentje smo z ekskurzijo pridobili veliko novih izkušenj in razširili svoje znanje o delovanju ameriškega sistema, tako sodnega, kot tudi političnega in izvršilnega.

Posebna zahvala gre tudi našim sponzorjem in donatorjem, ki so nas delno finančno podprli pri izvedbi ekskurzije, ter vodstvu in osebju Pravne fakultete, ki nam je pomagalo pri organizaciji.

Seznam donatorjev 

Galerija