Študijsko leto 2020/2021

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

izteka se študijsko leto, ki je bilo posebno, saj smo se morali prilagoditi nekaterim zunanjim dejavnikom, na katere nismo imeli vpliva. Z novimi izkušnjami, ki smo jih medtem pridobili, smo se na fakulteti odločili, da prvi semester prihajajočega študijskega leta izvedemo v tako imenovani hibridni obliki.

Žal nam zdravstvene razmere ne dopuščajo izvesti predavanj, seminarjev in vaj za vse v prostorih fakultete. Zato moramo najti pravo mero med aktivnostmi na fakulteti in na daljavo, z željo, da bi čim manj ogrozili poslanstvo univerze kot skrbnice akademske skupnosti.

Študentke in študenti boste zato razdeljeni v skupine. Pedagoški proces boste obiskovali izmenično na fakulteti in na daljavo. Natančne skupine in urniki ter načini izmenjavanja skupin bodo objavljeni pred pričetkom študijskega leta, upoštevajoč aktualne epidemiološke razmere in s tem povezane omejitve.

Posebno pozornost posvečamo bruckam in brucem, ki fakultete še ne poznajo. Zato bo podaljšan prvi teden (od 1. do 9. oktobra 2020) fakulteta namenjena predvsem njim. Zanje bodo predavanja in vaje organizirane v več skupinah v prostorih fakultete. Višji letniki bodo imeli v tem času predavanja, seminarje in vaje na daljavo. S hibridnim sistemom (izmenjevanjem skupin na fakulteti in na daljavo) bomo za vse letnike I. in II. stopnje pričeli v tednu od 12. oktobra 2020 naprej.

Zavedamo se, da tak način ni popoln, a je v danih razmerah najboljši možen. Prepričani smo, da boste znali še posebej ceniti predavanja, seminarje in vaje na fakulteti in da jih boste vestno obiskovali, prav tako pa sodelovali v aktivnostih na daljavo. S tem boste tudi sami pripomogli k čim bolj nemoteni izvedbi študijskega procesa v teh zahtevnih časih. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in zmeraj odlično sodelovanje.

Če bi občutili, da vam omenjeni sistem povzroča nepremostljive težave ali osebno stisko, nam prosim sporočite (najbolje v referat ali dekanat fakultete) in skupaj bomo našli rešitev.

Iskreno se veselim novega študijskega leta, ko se bomo ponovno (ali pa prvič) srečali v prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Dobrodošli (nazaj)!

Prof. dr. Grega Strban
dekan

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115